Materialhåndtering

IKM Tech Team Solutions leverer spesialist tjenester til olje og gass industrien:

  • Beregning og tegning av utstyr og stål strukturer.
  • Spesialist selskap mht enkelt element analyser (finite element analyses).
  • Meget høy kompetanse på kran & løfteteknikk og material håndtering.

 

Materialhåndtering
Selskapet har lang erfaring og leverer alle typer av engineerings tjenester relater til montering-demontering-flytting av alt mulig (tyngre enheter) . Materialhåndterings studier-filosofi-planer, metode utvikling, kranens lastkart, last kart kalkulasjoner, analyser fallende gjenstander. 

Materialhåndterings datablad
Med utgangspunkt i eksisterende materialhåndteringsplan etablerer vi datablad pr.TAG. Databladene utarbeides med detaljer teknisk informasjon og bilder om det enkelte utstyret som, vekt på enhet, detaljer om festepungt, nødvendig løfteutstyr, beskrivelse av håndtering, transportrute, skisser for håndteringen.

Rigging & håndtering
Selskapet har lang og bred erfaring med håndtering og installasjon av alle typer tungt utstyr. Vi leverer engineerings tjenester, metode utvikling og formål tilpasset utstyr, for løfting & rigging, skidding, jekking.

Materialhåndtering