Anbud- og kontraktrådgivning

Konkretisering av de tekniske kravene til et høyspenningsanlegg, som defineres i et anbud 
eller i en kontrakt, kan være en kompleks øvelse. Ved å utnytte vår kunnskap og erfaring, 
kan aktuell kunde være på den sikre siden – og trygg på at alle forhold ivaretas. Vi evaluerer 
og verifiserer det tekniske innholdet, og kommer med innspill til endringer om nødvendig.

Anbud- og kontraktrådgivning