Mekanisk ferdigstillelse og igangkjøring

En avgjørende del for alle prosjekter og modifikasjoner, er den mekaniske ferdigstillelsen 
og igangkjøringen (MC = Mechanical Completion + Commissioning), før man overleverer det ferdige prosjektet til kunden. IKM Elektro utarbeider sjekklister for mekanisk ferdigstillelse og igangkjøring, samt prosedyrer for utførelse. Vi gjennomfører fysisk inspeksjon, og verifisering, av alle typer prosjekter og høyspenningsinstallasjoner.

Våre HV-ingeniører og HV-teknikere kan også utføre denne tjenesten som en uavhengig 
tredjepart, dersom kunden ønsker uavhengig verifikasjon eller ferdigstillelse av kritiske aktiviteter.

Mechanical Completion and Commissioning