Tilstandskontroll - motor

Full kontroll

IKM Elektro har lang erfaring med, og komplette systemer for, overvåkning av elektriske og mekaniske installasjoner. Dette omfatter alt fra vibrasjonsovervåking til termografiske inspeksjoner og laseroppretting, som er en viktig del i det daglige forebyggende vedlikeholdsarbeidet.

Tilstandskontroll motor

Vibrasjonsovervåkning 
Vibrasjonsovervåkning er en akseptert, svært effektiv og kostnadsbesparende metode for å vurdere tilstanden av elektrisk roterende utstyr. En endring i vibrasjonsnivået indikerer en endring i maskinens tilstand. Erfaringer fra industrien, viser rundt 90% av skader og havari, har en årsakssammenheng med endring i vibrasjonsnivået. Denne informasjonen kan derfor brukes til forebyggende tiltak. 

Laseroppretting 
Oppretting av elektrisk roterende utstyr har ikke alltid vært åpenbart, men i den moderne verden er behovet for tilpasning vanlig. Erfaringer fra industrien viser at rundt 90% av skader og havari henger sammen med endring i vibrasjonsnivå. Dermed kan denne informasjonen brukes til forebyggende tiltak. 

Termofotografering 
Termografisk inspeksjon på elektriske og mekaniske installasjoner, er noe våre serviceingeniører er klare til å hjelpe våre kunder med. Etter fullført inspeksjon, rapporteres det tilbake med mulige avvik i et enkelt og rett frem format. 

Engineering support 
Ved kontinuerlig måling av vibrasjonsnivået online, eller med jevne mellomrom (offline), vil det bli avslørt endringer i forhold til en normal verdi eller referanseverdi. Disse endringene er et forhåndsvarsel om at en skade har skjedd, eller er i ferd med å dannes. Derfor tilbyr våre ingeniører komplette systemer for overvåkning av hele systemer, via internett. Systemene har valgfrie applikasjonsnivåer, og kan bestå av kun parametere som temperatur, partikkeltelling i olje, med mer.