Ikke-elektriske tennkilder

IKM Elektro tilbyr komplette løsninger og produkter for å gi våre kunder kunnskap og kontroll over alle utfordringer relatert til ikke-elektriske tennkilder. Gjennom tett dialog med kunde og dens behov utfører vi alt fra inspeksjon, rapport, utbedring av mangler, prosedyrer og filosofier i henhold til gjeldene regelverk.

ikm elektro pumpe

 

Kurs og opplæring - klikk her for å lese mer

  • Kurs som gir en generell opplæring for ikke teknisk personell som jobber i eksplosjonsfarlige områder.  Dette er en generell introduksjon om ikke-elektriske tennkilder og krav til utstyr på installasjoner
  • Kurs for erfarent teknisk personell, som går dypere inn i regelverk
  • Kursmodul spesialisert på ikke-elektriske tennkilder ved vedlikehold på mekanisk utstyr
  • Kurs for ingeniører & innkjøpere for å velge rett beskyttelsesgrad for ikke-elektrisk utstyr

Inspeksjon - klikk her for å lese mer

  • Komplett inspeksjon av ikke elektrisk utstyr på installasjonen  
  • Detaljert rapport med resultater fra rapport, og forslag til utbedring av funn

Utbedring - klikk her for å lese mer

  • Bistand med å lukke funn etter inspeksjon med risikovurderinger på kontoret og reparere utstyret offshore

Prosedyrer og filosofier - klikk her for å lese mer

  • Oppdatere eksisterende prosedyrer
  • Skrive nye prosedyrer som er i henhold til krav og forskrifter