Installasjon / drift av midlertidige elektriske anlegg

Teori og praksis - samme sak

IKM Elektro utfører teknisk- og sikkerhetsrelatert utsjekk av midlertidig utstyr. Våre inspektører og elektroingeniører har bred erfaring, er til enhver tid oppdaterte på gjeldende regelverk, og sikrer at alle prosjekt blir utført som planlagt.

IKM Elektro  - Prosjekt, drift og vedlikehold

Z-015 
Vi utfører teknisk- og sikkerhetsrelatert utsjekk av midlertidig utstyr, for bruk på innretninger på norsk kontinentalsokkel, i samsvar med NORSOK-standarden Z-015. Vi kan tilby våre tjenester uavhengig om utstyret er montert på åpen ramme eller i container. Våre inspektører har lang fartstid, og er til enhver tid oppdaterte på gjeldende regelverk og normer angående Z-015, EX-beskyttetelse, merking og skilting, samt grensesnittet mellom innretning og dokumentasjon.

Engineering support 
Våre elektroingeniører kombinerer kreativitet og nytenkning med solide fagkunnskaper - for å sikre våre kunder et vellykket prosjekt. Vi ønsker å være våre kunders foretrukne samarbeidspartner, ved at vi tilbyr tjenester og personell som har en god kombinasjon av praktisk og teoretisk erfaring. Gjennom tett samarbeid med våre kunder sørger vi for verdiskapning gjennom alle prosjektets faser, og er stolte av å kunne tilby et bredt spekter av tjenester - eksempelvis automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk, motormekanisk og industriell instrumentering. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt.