Riving/Fjerning elektriske anlegg

Ett komplett team!

IKM Elektro er en ledende aktør innen fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner, og har vært involvert i de fleste rivingsprosjekter på norsk sokkel i nyere tid. IKM Elektro har kompetanse til å utføre de mest kompliserte fjerningsoppdrag og kan tilby installatører, ingeniører og utførende personell til å designe, godkjenne, installere og drive midlertidige elektriske anlegg.

Elektro- riving og fjerning

Totalansvarlig for midlertidig elektrisk anlegg 
IKM Elektro er en ledende aktør innen fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner og har vært involvert i de fleste rivingsprosjekter på norsk sokkel i nyere tid. IKM Elektro har kompetanse til å utføre de mest kompliserte fjerningsoppdrag og kan tilby tjenester inne alle faser av prosjektet. IKM Elektro har installatør, ingeniører og utførende personell til å designe, godkjenne, installere og drive midlertidige elektriske anlegg. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt. 

Prosjektledelse 
IKM Elektro har lang erfaring med prosjektledelse. Våre medarbeidere sørger for god kommunikasjon, tett oppfølging og ryddighet - og at klare beslutninger tas i alle prosjektets faser. Vi har dyktige og erfarne prosjektledere, som til enhver tid holder seg oppdatert på gjeldende forskrifter og regelverk, ved hjelp av vårt interne opplæringsprogram. Gjennom åpen, ryddig og god dialog med kunder, leverandører og utførende personell, sørger våre prosjektlederne for at ditt prosjekt blir gjennomført på beste vis. 

Engineering 
IKM Elektro har et stort fagmiljø med dyktige ingeniører, klare til å assistere ditt prosjekt med planlegging, utvikling og design av nye løsninger - innenfor hele fagfeltet. Vi er en innovativ bedrift i vekst, med et åpent og godt arbeidsmiljø, som alltid opptrer i samsvar med IKM sine verdier - ansvarlig, tydelig, modig og målbevisst. Gjennom tett samarbeid med kunder og kollegaer, sørger varierende og utfordrende arbeidsoppgaver for unik og bred kompetanse blant alle våre ingeniører. 

Generatorer 
IKM Elektro har solid kompetanse, og stort kontaktnett, innen kompressor- og generatorer. Vi bidrar gjerne i prosessen med innleie av utstyr til ditt prosjekt.