Elektrisk Design, Engineering, Installasjon og Prosjektledelse

IKM Elektro tilbyr komplett leveranse av elektriske lav- og høyspentprosjekter, samt at vi tar 
underentreprenøransvar for individuelle arbeidspakker på større prosjekter. Vi dekker alle 
aspekter av det elektriske prosjektet, fra den første planleggingen og undersøkelsen, 
til design, prosjektering, konstruksjon, installasjon, prosjektledelse, testing og igangkjøring 
for både nye og modifiserte høy- og lavspentinstallasjoner. 
Design, Engineering, Installation, and Project Management

Kostnadseffektive løsninger
De kompetente høyspentteknikerne, ingeniørene og prosjektlederne våre har solid erfaring 
med å utvikle og gjennomføre kostnadseffektive løsninger. Vi tilbyr praktiske og tidsbesparende løsninger, og leverer alltid i samsvar med kunder og myndigheters forventninger og krav. 

Mindre risiko og høyere kvalitet
IKM Elektro er risikobevisste. Vår prioritet er å redusere eventuelle tilknyttede risikoer under 
prosjektforberedelse, bygging, installasjon og igangkjøring. Vi gjennomfører grundige 
risikovurderinger forbundet med både tverrfaglige- og rene elektrotekniske prosjekter. 
Eksempelvis gjennomfører vi undersøkelser on-site, vurderer tekniske detaljer og evaluerer 
miljømessige forhold, før vi kommer med våre anbefalinger rettet mot aktuell installasjon 
eller aktuelt prosjekt.