Studie og forundersøkelse

Få en komplett oversikt før prosjektstart
Ikke alle ideer er nødvendigvis gode. En uønsket overraskelse under gjennomføring av et 
prosjekt, kan føre til betydelig høyere kostnader enn budsjettert. Det er bedre å investere 
i prosjekter som er trygge og forutsigbare.

En forundersøkelse (feasibility study) har, blant annet, som hensikt å vurdere hvorvidt et 
planlagt/foreslått prosjekt er realistisk og gjennomførbart. Undersøkelsen skal gi 
beslutningstakerne bakgrunnsdata og informasjon om prosjektets forsvarlighet, målgrupper, 
og faktorer som kan påvirke prosjektet i positiv eller negativ retning. IKM Elektro tar hensyn 
til alle tenkelige fallgruver, og rådfører kunde angående infrastruktur, transport, tilgjengelighet på ressurser og kompetanse.

Feasibility Studies