Alt henger sammen med alt

IKM Elektro utfører inspeksjon, vedlikehold og reparasjon ved å bruke multidisipline team – der det er mulig. Ved å ha både elektromekanisk og Ex-elektro disiplin på plass økes teknisk fleksibilitet. Ved varsel, eller indikasjon på feil, har teamet mulighet til å kontrollere og utbedre tilhørende utstyr på stedet.

Motorinpeksjon

Ex inspeksjon i felt og på verksted 
For å kunne si noe om tilstanden til det elektrisk roterende utstyret, utfører våre motorteknikere inspeksjoner både på land og til havs. Ved hjelp av underlaget fra disse undersøkelsene, lages det en digital inspeksjonsrapport som videresendes til kunde - der våre anbefalinger forankres i identifiserte avvik. 

Ex inspeksjon av tihørende utstyr 
Elektrisk roterende utstyr har nesten alltid tilhørende utstyr i nærheten. Varsel, alarmer eller indikasjoner på feil trenger ikke å komme fra enkeltkomponenter. De kan stamme fra flere plasser i anlegget, og derfor vil det i mange tilfeller være lurt å inspisere det tilhørende utstyret (koplingsbokser, styrepanel, gjennomføringer og kabler). Ikke bare for å spare tid, men for å unngå potensielle feil og mangler ved et senere tidspunkt. 

Multidisipline team 
Når vi utfører inspeksjon, vedlikehold, reparasjon eller installasjonsarbeid ute i felt – er vår praksis å sende multidisipline team der det er mulig. Ved å ha både elektromekanisk og Ex-elektro disiplin på hvert team, øker man teknisk fleksibilitet i tilfelle arbeidsomfanget skulle bli større enn først antatt. 

Engineering support 
Via en god kombinasjon av prosjektledere, maskiningeniører og elektroingeniører, ivaretar vi en vellykket prosjektgjennomføring. Vi ønsker å være våre kunders foretrukne samarbeidspartner, ved at vi tilbyr tjenester og personell som har en god kombinasjon av praktisk og teoretisk erfaring. Gjennom tett samarbeid med våre kunder sørger vi for verdiskapning gjennom alle prosjektets faser, og er stolte av å kunne tilby et bredt spekter av tjenester – inkludert inspeksjon, vedlikehold, overhaling, og reparasjon av elektrisk roterende utstyr. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt.