Prosjekt, drift og vedlikehold

Alltid oppdatert.

IKM Elektro har lang erfaring med prosjektledelse og planlegging av større og mindre modifikasjoner, samt elektrotekniske installasjoner. Sammen med et stort fagmiljø med dyktige ingeniører, utvikles og designes det løsninger innenfor hele fagfeltet. IKM Elektro sin tilnærming til teknisk verifikasjon er å benytte designverifikasjonen som et sikkerhetsnett, for å ivareta og sikre at systemer er designet i henhold til gjeldende krav og regelverk.

midlertidig ex & elektroutsyr

Prosjektledelse 
IKM Elektro har lang erfaring med prosjektledelse. Våre medarbeidere sørger for god kommunikasjon, tett oppfølging og ryddighet - og at klare beslutninger tas i alle prosjektets faser. Vi har dyktige og erfarne prosjektledere, som til enhver tid holder seg oppdatert på gjeldende forskrifter og regelverk, ved hjelp av vårt interne opplæringsprogram. Gjennom åpen, ryddig og god dialog med kunder, leverandører og utførende personell, sørger våre prosjektlederne for at ditt prosjekt blir gjennomført på beste vis. 

Engineering 
IKM Elektro har et stort fagmiljø med dyktige ingeniører, klare til å assistere ditt prosjekt med planlegging, utvikling og design av nye løsninger - innenfor hele fagfeltet. Vi er en innovativ bedrift i vekst, med et åpent og godt arbeidsmiljø, som alltid opptrer i samsvar med IKM sine verdier - ansvarlig, tydelig, modig og målbevisst. Gjennom tett samarbeid med kunder og kollegaer, sørger varierende og utfordrende arbeidsoppgaver for unik og bred kompetanse blant alle våre ingeniører. 

Planleggere 
IKM Elektro har lang erfaring med planlegging av større og mindre modifikasjoner - og elektrotekniske installasjoner. Våre medarbeidere er reisevillige og tilgjengelige for våre kunder hele året igjennom. Uavhengig av hva som skal prosjekteres, installeres og verifiseres, sørger våre planleggere for å imøtekomme kunde- og myndigheters krav, samt finne pålitelige og gode løsninger. 

Teknisk verifikasjon 
IKM Elektro sin tilnærming til teknisk verifikasjon er å bruke designverifikasjonensom et sikkerhetsnett, for å sikre og ivareta at aktuelt system er designet i henhold til gjeldende krav og regelverk. Vi har også bred erfaring med å tilby våre tjenester på en slik måte at kritiske systemer driftes og vedlikeholdes, både sikkert og optimalt.

Innkjøp
Vi bistår våre kunder med å skaffer deler til alle typer oppdrag og benytter kun fra anerkjente leverandører. Vi har også et stort og innholdsrikt lager av reservedeler, og vi kan skaffe de fleste komponenter som ditt prosjekt måtte trenge på kort varsel. 

Dokumentasjon 
Dokumentasjon er en viktig del av gjennomføringen av et prosjekt, IKM Elektro tilbyr komplett DCC funksjon for alle våre kunder. Skulle du være usikker på hvilke lover og regler som er gjeldende for akkurat ditt prosjekt, eller du søker hjelp med DCC-funksjon, så ta kontakt - vi er her for å hjelpe deg! 

Driftspersonell 
IKM Elektro tilbyr elektroteknisk vedlikeholdspersonell for alle typer prosess- og industrianlegg, både offshore og på land. Våre medarbeidere er fagpersoner med lang og bred erfaring innen elektro. Vi bistår i kvalitetssikring av arbeid som utføres, evner å jobbe selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner - i tillegg til å være en faglig ressurs fra første dag.