Vi tilbyr flere forskjellige kurs innen ikke-elektriske tennkilder. Kursene er laget for forskjellige grupper som skal utføre forskjellige arbeidsoppgaver. Kursene er basert de nye anbefalingene fra EX-KOMP:2021 «Retningslinje for opplæring av personell, som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser» 

penn og papir

Introduksjon av ikke elektriske tenn kilder og krav til utstyr på installasjoner

For å hjelpe kundene våre har vi laget flere kurs for å bedre forstå de praktiske utfordringene som ikke-elektriske tennkilder på installasjoner har. Kursene er tilgjengelig både som e-lærings kurs og med instruktør. Live kurset som også er tilgjengelig på teams vil gi teknisk personell a god introduksjon over prinsipper, hvordan utstyr er sertifisert og hvordan identifisere farer på installasjoner og gjøre gitte tiltak mot disse.

For å imøtekomme behovet for at flere personer kan ta kurset på flere lokasjoner er det også laget et online e-lærings kurs. Dette er en kost-effektiv måte å sikre generell kunnskap om ikke-elektriske tennkilder, farene med disse og hvordan de kan håndteres. Dette er spesielt viktig å øke kompetansen for personer uten Ex erfaring som jobber i eksplosjonsfarlige områder. Dette kan være personer som jobber med ISO og 

Vedlikehold på mekanisk utstyr

Dette kurset er laget spesielt for personer uten Ex erfaring som skal utføre vedlikehold på ikke-elektrisk utstyr som kan være en tennkilde.

Kurs for personell som skal prosjektere/ kjøpe inn utstyr for oljeinstallasjoner

Dette kurset gjelder for personer som skal designe og kjøpe inn ikke-elektrisk utstyr som skal plasseres i eksplosjonsfarlige områder. Kurset tar for seg krav for hvor ikke-elektrisk utstyr kan installeres og krav for riktig Ex merking.