Inspeksjon

Vi utfører ikke-elektriske tenn kilde inspeksjoner der vi detaljert går gjennom alt ikke elektrisk utstyr på installasjonen. Utstyret sjekkes opp i samsvar med Innretningsforskriften §10a opp mot Ex beskyttelse, merking og potensielle tennkilder på utstyret.

Rapport

Funnene etter inspeksjonen blir nøye vurdert av våre ingeniører, og blir systematisk delt inn i kategorier for enklere håndtering. Rapporten beskriver funnene på installasjonen som ikke er godkjent i henhold til Innretningsforskriften §10a, og beskriver forskjellige tiltak som kan utføres på utstyret for å lukke funnene.

ikm elektro