Kunnskap og erfaring
Regelmessig opprettholdelse av ytelse og pålitelighet i en høyspentinstallasjon er avgjørende 
for å redusere risiko, både for sikkerhet og uventede driftskostnader. IKM Elektro tilbyr 
oppsett av vedlikeholdsplaner for høyspenningssystemer- og installasjoner, og bidrar i 
så måte til å redusere risiko – eksempelvis for uventede sammenbrudd i kritiske komponenter. En planlagt nedstengning vil alltid være en billigere, bedre og mer effektiv løsning enn å måtte håndtere et havari. Vi har kompetansen til å bidra med planleggingen av nedstenging, og har ressurser til å påta oss store deler utførende arbeid i en slik prosess. IKM Elektro kan utføre vedlikehold av turbingeneratorer, transformatorer, koblingsutstyr, brytere, beskyttelsesrelé og andre kritiske komponenter. Ved å utvikle en robust strategi for vedlikehold, sammen med konkrete vedlikeholdsplaner- og prosedyrer, hjelper vi kundens driftsorganisasjon med å ivareta deres høyspentinstallasjoner. 

RCM-analyser
Reliability – Centered Maintenance (RCM) er en tilnærming til vedlikehold, som hjelper kundens driftsorganisasjon med å bestemme vedlikeholdskravene til utstyret sitt. Denne metodikken gjør kunden i stand til å optimalisere filosofi og strategi for deres vedlikehold, og samtidig holde driftskostnadene under kontroll. RCM-analysens virkelige styrke er at den inkluderer omgivelsene utstyret fungerer i; den identifiserer mulige feil, og klassifiserer dem i henhold til konsekvensene.

Ved å iverksette RCM vil man oppnå vindturbiner som blir mer tilgjengelige og pålitelige, noe som fører til reelle forbedringer i utstyrets ytelse og produktkvalitet. 

RCS-analyser
Reliability – Centered Spares (RCS) er en metode for å bestemme nivå og behov for 
reservedelslager, basert på levetidskostnad. Dette er en kritisk aktivitet for å unngå nedetid, 
som igjen vil kunne medføre stopp i produksjonen. RCS-analysen tar i bruk et strukturert 
rammeverk for å vurdere bruksområde til aktuelt utstyr, og kalkulerer konsekvensene ved at en 
reservedel ikke er tilgjengelig når det er nødvendig. Deretter gjennomføres en levetidsberegning for å bestemme hvilket lagerbeholdningsnivå som kreves.

Ved å gjennomføre en RCS-analyse vil driftsorganisasjonen kunne oppnå store reduksjoner i 
kostnader, for ikke-planlagt nedetid pga. manglende tilgang på kritiske reservedeler. 
Man vil også kunne unngå binding av kapital til unødvendig reservedelsbeholdning. 

Operation and Maintenance