IKM Elektro kan bistå med å lukke eventuelle funn etter endt inspeksjon. Ut ifra hva som må fikses på utstyret kan vi bistå med personell til å fikse dette på installasjonen eller med dokumentasjon fra land. 

ikm offshore

Bistand til å lukke funn ved dokumentasjon

Våre ingeniører kan bistå med å lukke funn fra inspeksjonene som er knyttet til dokumentasjon av utstyret. Vi gjennomgår gjeldene dokumentasjon for utstyret opp mot gjeldene regelverk. Utstyret kan også risiko vurderes opp mot tenn kilder og sannsynlighet for dette.

Bistand til å lukke funn på installasjon

IKM Elektro kan bistå med personell for å lukke funn på ikke-elektrisk utstyr både på offshore og onshore installasjoner.