Motoroverhalling / reparasjon

Med fokus på hver eneste detalj

IKM Elektro kombinerer dyktige prosjektledere, maskin- og elektroingeniører med flinke fagfolk, for å sikre kvalifisert inspeksjon og diagnose av elektrisk roterende utstyr. Basert på eventuelle funn, utbedres og repareres utstyret, før det sammenstilles og verifiseres. Som ABB Service Provider, tilbys salg, support og service i henhold til ABB Value Provider Program. IKM Elektro har en rekke teststasjoner som kan simulere forhold fra DC til 200Hz AC, og spenning opp til 4,2 kV. For større maskiner benyttes sekundære testfasiliteter.

Motor overhaling / vedlikehold

Motorservice/Motorvedlikehold 
Vi anbefaler alltid å utføre en inspeksjon og diagnose av det elektriske roterende utstyret, slik alle parter har en klar og felles forståelse av identifiserte feil og mangler som må rettes opp.       

På verkstedet vil standard fremgangsmåte være som følger: 

1. Inspeksjon /diagnose:             
    - Demontering, rengjøring, evaluering og diagnose. 
    - Til slutt lages det en inspeksjonsrapport. 

Basert på funn og anbefalinger fra inspeksjonsrapport, og med enighet fra kunde om å utbedre avvik – så kan følgende elementer være aktuelle: 

2. Standard overhaling:             
Skifting av kulelager og tetninger, rengjøring av koplingsbokser, og standard overflatebehandling. 

3. Omvikling:                     
Ny vikling, VPI impregnering og tørk. 

4. Exd reparasjon:                 
Reparasjon av Exd flammespalte på motor. 

5. Exe koplingsboks:                 
Fornyelse av Exe koplingsboks på motor, inkludert nye pakninger og nødvendig tilbehør. 

6. Vifte og viftedeksel:             
Reparasjon eller erstatning av tilsvarende vifte og viftedeksel. 

7. Norsok overflatebehandling:        
Utføre ekstra overflatebehandling iht Norsok M-501

8. Ex resertifisering:                 
Resertifisering, dokumentasjon og nytt merkeskilt 

9. Ekstra mekanisk reparasjon:         
Varierende grad av nødvendig maskinering, reparasjon av lagerhus, med mer. 

Når overhaling og reparasjonsarbeid er fullført, sammenstilles og verifiseres maskinen i siste fase; 

10. Sammenstilling og ferdigtest:         
Sammenstilling, inspeksjon og test, reparasjonsrapport og dokumentasjon, og klargjøring for transport. 


Service på generator, og tungt roterende utstyr 
Forebyggende vedlikehold er planlagt i forhold til drifts- og miljøforholdene som påvirker både motorer og generatorer. Hovedårsaken til at motorer og generatorer svikter, er slitasje og aldring av komponenter under normal drift. Når uforutsette øyeblikk. Komponentfeil kan også føre til sekundære skader på kritiske deler, som stator og rotor. Det er derfor viktig at det tas skritt for å unngå feil når det er mulig. Gjennom våre kvalifiserte og sertifiserte serviceingeniører, bruker vi best praksis og nyeste teknologi for å holde kundens utstyr i god tilstand. 

ABB service provider 
Salg, support, service og teknisk partnerskap for vekst og verdiinnovasjon. ABB Value Provider Programmet er et globalt partnerprogram for distributører, grossister, panelbyggere, installatører, tjenesteleverandører, OEM-produsenter eller systemintegratorer. Autoriserte medlemmer av dette premiumprogrammet kalles ABB-autoriserte value provider. 

Godkjennelsesprogrammet er en prosedyre for å sikre at tjenestene kunden mottar fra ABB-autoriserte partnere, ligger på samme ledende nivå som kvaliteten på ABB-produktene, både globalt og lokalt. Siden IKM Elektro ble tildelt ABB-sertifiseringen i 2015, har vi hatt en grundig kjennskap til det lokale markedene, og god forståelse innenfor de definerte ABB-produktene og dens prosesser. 

Engineering support 
Via en god kombinasjon av prosjektledere, maskiningeniører og elektroingeniører, ivaretar vi en vellykket prosjektgjennomføring. Vi ønsker å være våre kunders foretrukne samarbeidspartner, ved at vi tilbyr tjenester og personell som har en god kombinasjon av praktisk og teoretisk erfaring. Gjennom tett samarbeid med våre kunder sørger vi for verdiskapning gjennom alle prosjektets faser, og er stolte av å kunne tilby et bredt spekter av tjenester – inkludert inspeksjon, vedlikehold, overhaling, og reparasjon av elektrisk roterende utstyr. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt. 

Teststasjon 
Vi kan simulere forhold fra DC til 200Hz AC, og spenning opp til 4,2 kV på motorer og transformatorer. Øvre begrensninger på VFD er 300A ved 400V. IKM Elektro har også avtale med sekundære testfasiliteter for testing av større maskiner, der vi har spenning opptil 10kV tilgjengelig. 

All testing utført på roterende Ex maskiner og annet utstyr, er i henhold til NEK 420 og IEC 60034.

Eksempel på tester som kan utføres:
•    Vikleanalyser
•    Kontinuitet (motstand)
•    DC Megging på 5kV
•    Polarisasjonsindeks
•    DC trinnspenning på 12kV
•    Dielektriske målinger
•    Tap vinkel
•    Isolasjon (levetidsberegning på høyspentmotorer) 

Viklerverksted 
Ved skade på vikling, kan IKM Elektro tilby omvikling av motorer og generatorer. 

Vakuumimpregnering av viklinger (VPI) 
VPI kan forlenge maskinens levetid, og i enkelte tilfeller redusere behovet for vedlikehold. Metoden gir den beste beskyttelsen mot alle ytre påvirkninger, som olje, fuktighet, salt og kjemikalier.