Høyspenttjenester

Kunnskap og ansvar

IKM Elektro er en ledende aktør innen installasjon, vedlikehold og drift av elektriske 
høyspenningsinstallasjoner både på land og til havs. Vårt personell, ingeniører så vel som 
utførende, vil ivareta kundens høyspentinstallasjoner og sørge for at høyspentutstyr er i god 
teknisk tilstand. Alt arbeid utføres trygt, og i samsvar med gjeldende regelverk.

The Knowledge Center

Vår bredde innen høyspenttjenester 
Høyspenttjenestene omfatter et stort spekter, fra oppdrag med mindre omfang, til leveranser for større EPCI-prosjekter, der IKM Elektro kan påta seg både pakke- og disiplinansvar. Dette kan innebære planlegging og utførelse av design, engineering, nødvendig beregninger, dokumentasjon, installasjon, testing, igangkjøring, spenningssetting, drift og vedlikehold. Disse tjenestene gjelder for både nye høyspentinstallasjoner og oppgradering av eksisterende anlegg.

Hvorfor velge oss?
Evnen til å tilby den beste kombinasjonen av personell, erfaring og utstyr som en tilpasset 
løsningsmodell for å treffe kundens faktiske behov, er å anse som et sterkt konkurransefortrinn. Vi er kjent med de fleste typer høyspenningskabler, systemer og tilhørende utstyr som er installert for land, maritim- og offshoreindustri. Våre erfarne teknikere, og ingeniører, vil kunne tilføre en praktisk, effektiv og trygg løsning til våre kunder, både på land og til havs.