Finner vi feil, fikser vi det!

IKM Elektro sitt personell har lang fartstid, bred tverrfaglig kunnskap – og er til enhver tid oppdatert på gjeldene lover og regelverk. Tverrfaglig og kompetent personell, med kunnskap og erfaring angående design og vedlikehold, medfører gode forutsetninger for feilsøking og vedlikehold av elektriske installasjoner. I tett samarbeid med prosjektledelse og/eller teknisk ansvarlig, sørger utførende personell for at alle prosjekter blir utført som planlagt.

Elektroservice

Ex-elektroservice

Prosjekt, drift og vedlikehold

 • Prosjektledelse
 • Engineering
 • Planleggere
 • Teknisk verifikasjon

Ex-vedlikehold og inspeksjon

 • Engineering support
 • Teknisk rådgivning
 • Onshore arbeidspakker/dokumentasjon 

Midlertidig utstyr

 • Z-015 
 • Engineering support

Riving og fjerning

 • Totalansvarlig for midlertidig elektrisk anlegg
 • Prosjektledelse
 • Engineering
 • Generatorer
 • Innkjøp
 • Dokumentasjon
 • Driftspersonell