Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Null skader, vårt overordnede mål!

Null skader, vårt overordnede mål!

Mennesket er den viktigste faktor i arbeidslivet, og menneskets største aktivum er god helse. Derfor er sikkerhet, helse, velferd og personlig utvikling nøkkelord i IKM. Kartlegginger av HMS og miljøaspekter er en viktig del av styringssystemet og gir grunnlag for fastsettelse av HMS mål og programmer for å nå disse målene.

Vårt prosess- og risikobaserte kvalitetsstyringssystem bygger på kundefokus, lederskap og de ansattes engasjement hvor kontinuerlig forbedring, effektivisering og bærekraft er viktige elementer.