Våre miljøaspekter

IKM Testing AS erkjenner at enkelte av bedriftens aktiviteter innvirker på miljøet. Vi fokuserer derfor på å oppnå mest mulig bærekraftig drift av selskapet og setter fokus på hvordan bedriften bruker ressurser som kan ha en negativ påvirkning på miljøet.

Vi har identifisert og fastslått at de vesentlige miljøaspektene med tilhørende forbedringspotensiale i vår organisasjon er:

  • Avfall – Potensiale for å øke gjenvinningsgrad ved kildesortering
  • Utslipp via avløp og oljeutskillere – Potensiale for å redusere utslipp til ytre miljø
  • Kjemikalier – Potensiale for substitusjon og bruk av «grønnere» alternativer med mindre miljøpåvirkning, samt metoder for kraftig redusert bruk av kjemikalier i operasjonell utførelse av fagtjenester. 
  • Utslipp til luft (dieseleksos) - Potensiale for substitusjon av dieseldrevne pumper med elektrisk drevne pumper.

Bedriften overvåker disse miljøaspektene og har satt opp mål og tiltak med den hensikt å redusere miljøpåvirkningen som resultat av bedriftens aktiviteter.