Engineering og prosjektledelse

IKM Promech har lang og bred erfaring innen prosjektledelse og prosjektgjennomføring. Vi har gjennom år bygget opp en stab av prosjektledere og ingeniører med multikompetanse både teoretisk og praktisk – innenfor alle våre tjenester knyttet til olje-gassindustrien samt energi sektoren.

IKM Promech har deltatt og utført tjenester i alle deler av verden. Dette har gitt oss verdifull erfaring i arbeidet med ulike kulturer, organisering av lokale ressurser og resultert i høy internasjonal kompetanse til vår organisasjon og personell.

engineering

To personer som ser på en TV skjerm

Tre personer som sitter rundt et bord og diskuterer