Service og modifikasjon av pumper

IKM Promech tilbyr nysalg, reparasjon og tjenester på ulike pumpetyper, inkludert sentrifugal, vakuum, slurry, sirkulasjon, nedsenkbar og andre typer pumper. Vårt service-senter i Stavanger, tilbyr et komplett utvalg av avanserte tekniske tjenester for oppgradering og overhaling av pumper.

IKM Promech hovedtilnærming til service av pumper er produkt- og prosessforbedring, søke måter å redusere de totale driftskostnadene for hele levetiden. Vi skreddersyr vedlikeholdstjenester til individuelle behov med fokus på kontrakts vedlikehold og prediktive vedlikeholdsavtaler.

  • Markedsleder på service og modifikasjon av 3. parts pumper
  • Spesialisert offshorepersonell
  • Høyt fokus på kvalitet og sikker jobbutførelse
  • Fullstendig sporbarhet på rapportering og jobbimplementering
  • Uavhengig av pumpeprodusent

service and modification of 3rd party pumps

service and modification of 3rd party pumps

service and modification of 3rd party pumps

service and modification of 3rd party pumps

service and modification of 3rd party pumps