Maskinvern (MPS)

Maskinvern og sensorer (MPS)

Maskin helse og vibrasjonsovervåking
Motorhelse og vibrasjonsovervåkingssystemer gir dataene som kreves for å støtte tilstandsbasert vedlikehold. Utstyret kan direkte gripe inn i maskinens drift og stoppe dette hvis feil oppdages, og har som formål å beskytte liv og helse, samt utstyret og redusere evt. skadeomfang/nedetid med tilhørende kostnader. Systemet leverer kontinuerlig online overvåking av kundens utstyr.
Moderne software som gir real-time data og alarm protokoller for å forhindre uønskede hendelser med maskineriet.

Vårt system gir kunden merverdi ift. at det er et fleksibelt og konfigurerbart system som tilpasses den enkelte kundes behov og utstyr. Enklere å planlegge vedlikehold og dermed også muligheter for å optimalisere reservedelsbehov. Rack basert system som også enkelt kan bygges ut og systemet har lave installasjonskostnader. 
 

Nøkkelinformajson: 

  • Beskyttelse av alt roterende maskineri
  • I samsvar med API 670 
  • Segregert mellom MPS og CMS 
  • Støtter alle vibrasjonssensorer
  • Helt modulært system