Om selskapet

Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er 40 ansatte med en omsetning på ca. 200 mill.

Vår visjon
Vi skal være et ledende, komplett og presist førstevalg.

Våre verdier
• Ansvarlige • Modige • Tydelige • Målbevisste

En samarbeidspartner 
IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse.

Vi leverer produkter og tjenester innen industri, shipping, offshore og offentlig sektor. Vår kompetanse er innen prosess, test- og måleinstrumenter, navigasjon, kommunikasjon og tilstandskontroll.  

En del av IKM Gruppen
IKM Instrutek er en del av IKM Gruppen - en multidisiplinleverandør med hovedfokus på olje- og gassindustrien. IKM har selskaper innenfor fem forretningsområder: Elektro/instrument/prosess, Subsea/ferdigstillelse, Engineering/operations, Fabrikasjon/inspeksjon og Rigg/nedihullstjenester. 

«Vekst i fokus» ligger bak alt vi gjør, og ambisjonen er at selv den mest krevende kunde skal ha IKM som foretrukket leverandør. Alle selskapene er ISOsertifisert, og gjennom internrevisjoner og tett oppfølging sørger konsernet for kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet.