Tilstandskontroll - Felttjenester

IKM Instrutek tilbyr et bredt spenn av tjenester og systemer innen tilstandskontroll tilpasset rederi og verftsindustrien i hele verden. Vi er sertifisert leverandør av tjenester innen tilstandskontroll av DNV GL, ABS og Lloyd`s. Alle våre serviceingeniører er sertifiserte vibrasjonsanalytikere i henhold til ISO Cat II og ISO Cat III og har bred erfaring i våre felttjenester.

Vibrasjonsmålinger:
- Feilsøking
- Strukturmålinger
- Baseline - målinger
- Komfort vibrasjonsmålinger på skip
- Balansering

Akseleffekt og torsjonsmålinger:
- Feilsøking - torsjonsvibrasjoner
- Dokumentasjon av faktisk effekt under sjøprøver (fartsmil og bollard pull)

Støymålinger:
- Feilsøking
- Dokumentasjon av støynivå
- Komfort støymålinger på skip

Laseroppretting:
- Aksel og geometrisk

Ultrasoniske målinger:
- Flow-målinger
- Lekkasjesøk (luft, gass)
- Tetthetstesting
- Smøreoptimalisering
- Inspeksjon av ventiler
- Og mer…