Tilstandsovervåking (CMS)

Tilstandskontroll og sensorer (CMS)

Langsiktig preventivt vedlikehold
Vårt system for tilstandsbasert vedlikehold er tidsriktig moderne og tilpasses den enkeltes kundes behov og maskineri hvor driftsoppetid ivaretas med lavest mulig kostnad.  Systemet griper normalt ikke inn i maskinens drift og er et verktøy for langsiktig preventivt vedlikehold sammen med andre driftsparametere. Softwaren er enkel og intuitivt for brukerne, samt data innsamling og data prosessering foregår effektivt via web løsninger. Vi leverer 3 typer systemer hvor den enkleste er håndholdte systemer hvor operatører eller IKM kan foreta målerunder med regelmessig frekvens, eller fastmonterte systemer, enten kablet eller trådløst. Sistnevnte er svært godt egnet hvor kabling kan være vanskelig og dyrt, og/eller svært vanskelig å få til. (Eksempel kan være utstyr i drilling tårn på rigger).

Systemet sikrer optimal driftstid og vedlikehold kan planlegges slik at kostnadene reduseres betydelig. Vårt konsept er godkjent av klasseselskap og vil kunne sertifiseres av DNV GL, ABS og Lloyds. Vårt konsept ivaretar også den enkeltes kundes ønske om frekvens på analysering av data. Har kan man i samråd sette opp den avtalen som er optimal for den enkelte kunde, og ikke minst ift. hvor kritisk utstyret er for operasjon og/eller drift.
 

Nøkkelinformasjon:

  • Kablet nettbasert system
  • Trådløse nettbaserte systemer
  • Trådløs datainnsamler
  • Online systemer som måler alle punkter samtidig
  • SFI sjokk-index for sakteroterende maskineri
  • Målinger under drift