Kontroll på energikostnader og forbedret produktkvalitet

Ultrasonisk lekkasjesøking

Endringer i friksjon, støt og turbulens kan avsløre begynnende feil på ditt maskineri ved tidligst mulig tidspunkt. SDT leverer multi-funksjonelle ultralydinstrumenter som måler høy-frekvente ultralyd signaler og konverterer dette til hørbar lyd. Dette gir deg mulighet til å forutse fremtidige feil på ditt maskineri, planlegge kostnadsflyten på ditt vedlikehold samt forbedre din produktkvalitet. 

Instrumentene har tilnærmet ubegrensede bruksområder:

 • Deteksjon av lekkasje i trykkluft anlegg
 • Deteksjon av lekkasjer på kompressorer etc.
 • Overvåking av gir og lager (også saktegående lager)
 • Inspeksjon av dampventiler, pumper og ventiler
 • Akustisk smøring
 • Smøreoptimalisering av lagre
 • Elektrisk inspeksjon
 • Inspeksjon av hydrauliske systemer
 • Deteksjon av delvise utslipp
 • Tetthetstesting

Våre ultralyd instrumenter er svært enkle i bruk og lar deg enkelt ta kontroll over egen maskinpark. I tillegg til å kunne inspisere mekanisk utstyr basert på friksjon, kan de samme instrumentene benyttes til lokalisering av lekkasjer. Med en enkel programvare kan du sette opp en målerute skreddersydd for din bedrift og hvor periodiske målinger, detekteringer og analyser kan utføres.

Ultralydmålinger og analyse
IKM Instrutek har sertifiserte serviceingeniører innen ultralydmålinger og analyse, og kan levere et bredt spekter av varer og tjenester innenfor dette fagfeltet. Ultralyd kan bidra til en økt forståelse av tilstanden til en mengde utstyr, og brukes til å forutse feil, kontrollere energikostnader, forbedre produktkvaliteten, samt øke oppetiden. Vi tilbyr deteksjon, målinger, analyse og diagnose, alt etter deres behov.

Unngå lekkasje, spar penger - Årlige energiomkostninger ved ulike lekkasjer:
Mange bedrifter tilbyr i dag instrumenter og kompetanse innen lekkasjesøking av trykksatte systemer, som f.eks. trykkluft. Da det åpenbart er mye penger å spare, velger mange å investere i en årlig sjekk eller et enkelt og billig instrument. Men, skal man virkelig spare penger lønner det seg å kontrollere regelmessig og ikke kun årlig. Det anbefales derfor å utføre kontrollen selv internt i bedriften. Velg kvalitet når du skal investere i et instrument, prisforskjellen er uansett ikke stor. Tenk på at instrumentet skal fange opp små lekkasjer fra lange avstander. Den lille ekstra kostnaden for et mer sensitivt instrument tjenes inn på få inspeksjonsrunder.

Produkter og tjenester:

 • Salg av Instrumenter
 • Inspeksjoner
 • Målinger
 • Analyse
 • Diagnose
 • Implementasjon
 • Opplæring