Våre miljøaspekter

IKM Instrument Rental AS lever av å leie ut utstyr som er vedlikeholdt og kalibrert.
Dette bidrar til at våre kunder ikke trenger å kjøpe inn nytt utstyr som potensielt kan bli stående ubrukt mye av arbeidstiden. 

Vår filosofi er å håndtere og vedlikeholde utstyret slik at det skal vare lengst mulig, og ved nye innkjøp velge produkter av høy kvalitet og med lang levetid.
For oss handler dette om å tenke bærekraft, og ta vare på miljøet!

Vi har gjennomført en miljøkartlegging, og identifisert våre vesentlige miljøaspekter, og ser at vi har ytterligere forbedringspotensialer innenfor:

  • Reiseaktivitet - Flyreiser har en stor innvirkning på vårt CO2 regnskap, og brukes kun der det er tatt en strategisk beslutning om at dette er viktig for selskapet. 
  • Avfall  - I forhold til avfallshåndtering, har vi potensiale for å øke gjenvinningsgraden ved kildesortering, og unngå utslipp til ytre miljø. 
  • Energibruk i våre lokaler - Forbruk av energi i egne lokaler effektiviseres. Byggeier utreder og muligheten for bruk av grønnere alternativer.

IKM Instrument Rental overvåker disse miljøaspektene, og har satt opp mål og tiltak med den hensikt å redusere miljøpåvirkningen som resultat av våre aktiviteter.
Måleresultater følges opp ved intern og ekstern rapportering, og gjennomgås hvert år i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse.