Forsvaret

IKM Alfa Solution samarbeider med Forsvaret og Forsvarsindustrien for å levere gode løsninger som beskytter militært utstyr mot miljømessig nedbryting og korrosjon.

forsvaetVi har utviklet enkle og sikre løsninger som beskytter alle former for materiell over lang tid, både under lagring, transport og operasjon. Dette innbefatter også inspeksjon, kontroll og vedlikehold av preservert materiell.

Våre løsninger beskytter sårbart teknisk materiell med skreddersydde trekk av forskjellig kvalitet kombinert med våre Premium korrosjonshemmende og fuktabsorberende produkter.

  • forsvaretØkt materielltilgjengelighet gjennom riktig lagring

  • Reduserte driftskostnader og mulighet for lengre tidsintervaller mellom ettersyn

  • Redusert vedlikehold når materiell skal tas i bruk igjen

  • Økt fleksibilitet i vedlikehold og lagring av materiell, ved at materiell kan lagres ute over tid uten at det forringes

  • Standardiserte løsninger for effektiv beskyttelse av materiell under lagring, transport og bruk, inkludert under operasjoner i inn/utland

  • Styrket omdømme i forhold til Forsvarets krav om å ivareta materiell

  • Løsningen gir også rom for å redusere signatur på utsatte materielltyper

 

forsvaret 

forsvaret