Produkttesting

Stående utendørs ved vårt hovedlager i Grimstad gjennomfører vi ulike praktiske tester på en del av våre viktigste preserverings- og tildekkingsløsninger. Vi gjør dette for å få et godt erfaringsgrunnlag for effektivitet og holdbarhet og kartlegge hvordan de ulike materialer påvirkes av klimaet gjennom flere år. Denne kunnskapen kommer våre samarbeidspartnere og kunder til gode for å kunne gjøre riktige valg ved tildekking og preservering.

produkttestingPå krympeplast måles reelle krympeegenskaper og tykkelse over hele bredden og lengden, praktisk motstandsdyktighet mot UV, klebringsegenskaper, strekk og punkteringsstyrke og holdbarhet over tid. På flammehemmende eller korrosjonshemmende krympeplast utføres også egne kvalitetstester på deres spesifikke egenskaper.

 

produkttestingFor korrosjonsbeskyttende preserveringsprodukter med f.eks VCI eller VpCI utføres tester på effektivitet etter metoden German TL8135-0002. Vi gjør også forsøk og sammenligninger på absorberingsevner og egenskaper til ulike produkter for fuktabsorbering.

Vi tester og sammenligner både egne og våre konkurrerende produkter utendørs, ubeskyttet mot vær og vind, og følger over flere år de svigninger i temperatur og værforhold som til en hver tid er gjeldende.
De er praktisk orientert og vi observerer og dokumenterer med bilder.

produkttestingDenne enheten ble pakket inn i Juni 2010 og har siden stått utendørs. Nå i januar 2020 er plasten blitt både skitten og mosegrodd men er fortsatt seig, solid og uten antydning til nedbryting av UV eller annen forurensning. Dette er Dr. Shrink Premium Virgin krympeplastkvalitet i 180 my tykkelse. 

Link testprogram