Null skader, vårt overordnede mål!

ikm alfa solutionMennesket er den viktigste faktor i arbeidslivet, og menneskets største aktivum er god helse. Derfor er sikkerhet, helse, velferd og personlig utvikling nøkkelord i IKM Alfa Solution.

Vårt prosess- og risikobaserte kvalitetsstyringssystem bygger på kundefokus, lederskap og de ansattes engasjement hvor kontinuerlig forbedring, effektivisering og bærekraft er viktige elementer. 

Her finner du informasjon for nedlasting. MSDS, TDS, produkspesifikasjoner og tekniske data på våre produkter. Tilgjengelig på Norsk og Engelsk.