Om konsernet

IKM- Om konsernet

Vår misjon

 

Vi skal være den største, mest komplette og mest konkurransedyktige tjenesteleverandøren innen energisektoren.

 

IKM Gruppen sysselsetter i dag ca. 3.000 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2023 på 5,2 milliarder NOK. IKM består av to juridiske konsern, IKM Gruppen og IKM Invest AS.