Om konsernet

IKM- Om konsernet

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter.

IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør. 

IKM Gruppen sysselsetter i dag ca. 2.340 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2020 på 3,2 milliarder NOK. IKM består av to juridiske konsern, IKM Gruppen og IKM Invest AS.