Miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG)

ESG og visjon

Våre rammebetingelser


Retningslinjer

Retningslinjer
• Innkjøp
• Reise 
• Sponsing
• IT
• Rapportering
• Merkevare og profil

ESG

ESG
• Etiske retningslinjer
• Menneskerettigheter
• Antikorrupsjon
• Code of Conduct
• Bærekraft
• Samfunnsansvar
• Compliance

HMSK

HMSK
• Ytre Miljø
• Arbeidsmiljø
• Sikkerhet
• Kvalitet
• Helse 
• Sikring
• Selskapenes prosesser
• Varsling


FNs bærekraftsmål & IKMs forpliktelser

Vi vil bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030! Vi har prioritert tre målsetninger der vi tror IKM kan være med på å gjøre en forskjell. 
 

FNs bærekraftsmål 8
 

FNs bærekraftsmål 12
 

FNs bærekraftsmål 13
 

FNs bærekraftsmål

Disse tre bærekraftsmålene er tilpasset våre verdier, læresetninger og fokusområder.


Våre verdier

Ansvarlig

Ansvarlig

Modig.

Modig

Tydelig

Tydelig

Målbevist

Målbevisst

- Våre verdier binder oss sammen, gjør oss entusiastiske og bedre enn våre konkurrenter