Visjon og strategi

Visjon og strategi- Hellestø beach

Vårt mål er å gjøre IKM til en attraktiv arbeidsgiver for dyktige fagfolk og spesialister innen utvalgte forretningsområder.  Krevende kunder gir utfordrende oppgaver, som setter krav til våre kompetente og kreative ledere og medarbeidere.

IKM Gruppen - kundene og ansatte i fokus

Vårt mål er å gjøre IKM til en attraktiv arbeidsgiver for dyktige fagfolk og spesialister innen utvalgte forretningsområder. 

Krevende kunder gir utfordrende oppgaver, som setter krav til våre kompetente og kreative ledere og medarbeidere.

Vår ambisjon er at selv den mest krevende kunde skal ha IKM som foretrukket leverandør av de produkter og tjenester vi leverer. Våre selskap er ISO sertifisert. Gjennom internrevisjoner og annen oppfølging sørger vi for at alle selskap fokuserer på kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet.


Vi kan alltid bli bedre! 
IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler IKM som en kvalitetsleverandør. Gjennom tett samarbeid med våre kunder, også gjennom felles anbud, jobber vi for at sluttkunden skal få levert kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet.

Vi satser på internasjonal vekst, som gir nye utfordringer og muligheter for våre ansatte.