Våre miljøaspekter

Våre miljøaspekter

Mange av våre bedrifter jobber i dag aktivt med å redusere sin påvirkning på miljøet gjennom kartlegging av vesentlige miljøaspekter. IKM Gruppen som enhet har ingen vesentlige miljøaspekter i seg selv, men vi jobber for hele konsernet mot FNs bærekraftsmål 13;

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem»

Sammen med våre leverandører vil vi kartlegge og redusere vårt CO2-avtrykk på tvers av konsernet.