Jobbsøkere

Jobbsøkere

1. Innledning 
Når du søker på en stilling i ett av selskapene i IKM Gruppen AS, er selskapet hvor du søker behandlingsansvarlig for personopplysninger som registreres og behandles i forbindelse med din søknad. Alle gruppens selskaper behandler søkeres personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.


2. Hvilke personopplysninger har IKM om deg
Typiske personopplysninger vi registrerer om deg er navn, alder, kjønn, nasjonalitet, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer, CV, referansesamtaler og interne vurderinger. Helseopplysninger behandles kun om det er relevant for søknadsprosessen. Dersom det er aktuelt med bakgrunnssjekk, tester og lignende, vil dette være basert på ditt samtykke som du kan trekke tilbake når du vil.


3. Grunnlag og formål for bruk av personopplysningene
Det rettslige grunnlaget for behandling av dine opplysninger i forbindelse med din søknad er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle ditt ønske om å jobbe hos oss, hva enten fordi du uoppfordret har sendt en søknad eller at du har søkt på en utlyst stilling. Vi kan også være pålagt behandlingen i lov eller at vi har en berettiget interesse i behandlingen som overstiger eventuell personvernmessig ulempe for deg. Vi trenger bla å bekrefte din identitet og din bakgrunn og bruker din kontaktinformasjon og avgitte opplysninger samt opplysninger fra bl.a. referanser til dette samt interne vurderinger for å se om vi kan tilby deg en stilling. Dersom det er aktuelt med tester i forbindelse med ansettelsen, vil dette være samtykkebasert.

4. Hvem IKM deler dine personopplysninger med
Vi benytter databehandlere som bistår oss med ulike prosesser i IKM. Ulike typer kategorier av databehandlere er angitt under:

  • Leverandører som drifter It-systemer
  • Leverandører som bistår med drift av ulike kjernesystemer
  • Leverandører som bistår med sikkerhet, f.eks adgangskontrollsystemer
     

5. Geografisk lagring av personopplysningene
Vi oppbevarer personopplysningene dels i personalmapper og elektronisk i datasystemer beliggende på hovedkontoret i IKM. Backup er lagret lokalt.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg
Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig i forbindelse med søknaden. Dersom du ikke får jobben, vil vi eventuelt be om ditt samtykke for å lagre din CV for mulig senere tilbud.

7. Dine rettigheter til dine opplysninger
Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Du kan be om inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger.

Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet. Personopplysninger vi eventuelt ikke har rettslig grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ.

Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Du kan motsette deg uhjemlet bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for helt automatiserte individuelle avgjørelser av rettslig karakter.

Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om ovennevnte og de kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss, se kontaktdata nederst, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

8. Kontaktinformasjon
Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål du måtte ha – bruk gjerne nedenstående kontaktinformasjon.

Kontaktperson: Svein Løvås

Telefonnummer: 913 57 608

E-postadresse: Svein.Lovas@IKM.no

Adresse: Ljosheimvegen 14, 4051 Sola, Norge

LEDIGE STILLINGER