FNs bærekraftsmål

 

FNs bærekraftsmål & IKMs forpliktelser

Vi vil bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030! 

 

 

 

Vi har prioritert tre målsetninger der vi tror IKM kan være med på å gjøre en forskjell. Disse tre bærekraftsmålene er tilpasset våre verdier, læresetninger og fokusområder.