Climate changes

 

Bærekraftsmål 13 - Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og   konsekvensene av dem
 

Bærekraftsmål 13

(Delmål: 13.3)
Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å redusere klimagassutslipp, tilpasse seg til og redusere konsekvensene av klimaendringer og varsle tidlig, og dessuten styrke utdanningen og bevisstgjøringen om dette
 


IKM erkjenner at vi både som bedrift og som individer påvirker miljøet. IKM har en HMS-politikk som er styrende for vårt miljøengasjement, og vi har forpliktet oss til å kontinuerlig forbedre oss gjennom å blant annet å øke ressurseffektiviteten og redusere klimautslipp

IKM er sertifisert innen ISO 14001:2015, som er den mest anerkjente standarden for sertifisering innen miljøstyring. Denne sertifiseringen dokumenterer at vi har kartlagt våre miljøaspekter og håndterer, og reduserer disse gjennom måling og handlingsplaner. (Delmål: 13.3)