Våre verdier

IKM' verdier

- våre mentale forskrifter

IKM sine verdier er basert på konsernets felles verdigrunnlag, dvs. det som binder oss sammen og som skal gjøre oss entusiastiske, sterkere og bedre enn våre konkurrenter.

Våre verdier er vår rettesnor og skal fungere som mentale forskrifter som er forankret i vår arbeidshverdag.

ANSVARLIG 

• Ta ansvar
• Bidra til fellesskapet
• Lever ryddighet og ha god oppførsel
• Vær kundeorientert
• Rydd opp dersom man gjør feil
• Bidra til positiv utvikling

MODIG

• Vær et forbilde
• Tål å bli utfordret
• Tør å gjøre noe nytt
• Tør å gjøre upopulære valg
• Tør å ombestemme deg


TYDELIG

• Klar forretningsidé
• Tydelige mål
• Klart språk
• Klare budskap
• Klar rolle

 

MÅLBEVISST

• Arbeide fokusert
• Ha gjennomføringsevne
• Tjene penger
• Skape vekst
• Vi skal levere