Våre miljøaspekter

Våre miljøaspekter

IKM Operations erkjenner at enkelte av våre aktiviteter innvirker på miljøet. Vi fokuserer også på å oppnå mest mulig bærekraftig drift av selskapet og har derfor satt fokus på hvordan bedriften bruker ressurser.

Vi har identifisert og fastslått at de viktigste miljøaspekter i vår organisasjon er:

  • Avfallsmengde – Potensial for reduksjon av andel restavfall ved forbedring av rutiner og metoder
  • Flyreiser – Forretningsreiser både innenlands og utenlands

Et annet viktig bidrag for det ytre miljø vil også være vår mulighet til å innvirke i design- og engineeringsfase gjennom våre tjenester ved å forbedre våre rutiner og metoder.