IKM Operations

IKM Operations AS er en spesialisert leverandør av driftsstøtte og vedlikeholdsengineering innen norsk olje og gass sektor.

Vi tilbyr vedlikeholdspersonell, ingeniører, studier, kampanjevedlikehold, modifikasjoner og assistanse vedrørende dokumentasjon, regelverk og myndighetskrav.