IKM Operations - driftsstøtte

IKM Operations har en multidisiplin engineering og tekniker avdeling.

Vi gjennomfører preventivt og korrektivt vedlikehold og mindre modifikasjoner:

 • Første linje engineering support for operasjon og vedlikehold
 • Planlegging og teknisk support for kampanje vedlikehold
 • Engineering, prefabrikering og utførelse av mindre modifikasjoner
 • Oppfølging kampanjevedlikehold
 • Oppfølging og planlegge revisjonsstans

Utføring av:

 • Preventivt vedlikehold
 • Korrektive vedlikehold
 • Kampanje vedlikehold
 • Inspeksjon
 • Barriere verifikasjon
 • Engineering, prefabrikasjon og utførelse av mindre modifikasjoner
 • Dokumentstøttefunksjon
  - CAD modellering (PDMS)
  - Dokumenthåndtering
  - LCI Funksjoner

Eksempler på vedlikeholdsoppgaver vi utfører:

 • PSV kalibrering
 • Vedlikehold/Engineering support elektrisk utstyr inklusiv Thermo inspeksjon
 • Vedlikehold/sertifisering av løfteutstyr
 • Instrument kalibrering
 • Vedlikehold/Engineering av pumper, ventiler og filter
 • Vedlikehold/Engineering HSE
 • Vedlikehold/Engineering/Service diesel motorer
 • Vedlikehold/Engineering hydraulikk pakker
 • Vedlikehold/Engineering diverse prosess pakker (for eksempel. De-hydrering, el-chlorination)
 • Inspeksjons service topsite, rør og skrog
 • Vedlikehold/Engineering pneumatiske dører