Vedlikeholds- engineering

IKM Operation- vedlikeholdengineering

Vedlikeholdsengineering er kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til hensikt å opprettholde eller gjenskape en tilstand der den kan oppfylle krevd funksjonalitet.

Hvorfor trenger vi vedlikeholdsengineering:

 • Ved hjelp av vedlikeholdsengineering får man økt pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholds tilpasning og sikkerhet på utstyr.
 • Kort sagt; Rett vedlikehold, til rett tid, med rett innsats!
 • Hva tilbyr vi innen vedlikeholdsengineering:
 • Vedlikeholds engineering og ledelse
 • Tilrettelegging for digitalisering og effektivisering innen veldikeholdstyring for våre kunder
 • Optimalisering av vedlikeholds planer og systemer
 • Vedlikeholds analyser f.eks. konsekvensklassifisering, RCM, FMEA, FMECA 
 • Implementering/endring i kundens ERP/CMIMS systemer
 • Prosjektledelse, rådgiving og forbedringsarbeid (Lean)

Vi har fått bred kompetanse innenfor dette fagområdet og jobber alltid tett med kunder og samarbeidspartnere for å oppnå gode løsninger for sikker og effektiv drift.

Referanser:      

 • Engie/Neptune: Vedlikeholdsprosjektering og optimalisering Gjøa
 • Total/Equinor: Vedlikehold og prosjektering og vedlikeholds instruksjoner for alle systemer og disipliner for Martin Linge
 • WorleyParson: Vedlikeholdsengineering og reservedelsoppfølging for Conocophillips 
 • BG Norge/Shell: Rådgiving knyttet til driftsforberedelser for vedlikehold og materialhåndtering for Knarr FPSO 
 • OMV: Utvikling av av vedlikeholdsfilosofi for Wisting.
 • Repsol: Håndtering av endringer i CMIMS system.
 • Apply Sørco/Equinor: Rådgiving/teamledelse Vedlikeholds styring i drift 
 • Aker Solutions AS: Underleverandør av multidisipline ingeniørtjenester.