Rekruttering

Ønsker dere å styrke staben mer permanent? Vi kan tilby ulike løsninger for våre kunder.

Vi kan ta hele rekrutteringsprosessen, eller komme med veiledning og rådgivning innen de områdene dere trenger hjelp med.

Dette kan være:

  • Søk etter kandidater
  • Utarbeid og publisere annonse
  • Bakgrunns-og referansesjekk
  • Intervju
  • Personlighetstesting m.m.
  • Bistand i forhandlings-og kontraktskrivingsfase

 

Rekruttering er tidkrevende, og en vellykket rekruttering handler ikke bare om å finne en ny medarbeider. Vi er opptatt av å finne den rette ressursen som har den rette kompetansen, erfaringen og ikke minst: Det lille ekstra som hjelper deres bedrift å vokse. 

Vi har god erfaring med større direkterekrutteringsprosjekt både innen ny teknologi og innen større samferdselsprosjekter.