Konsulentinnleie

Et dynamisk marked stiller store krav til en fleksibel personalstyrke. Vi har noen av de dyktigste ingeniørene og lederne i markedet, og vi leier disse ut til våre kunder.

Dette er en effektiv og god måte å avlaste prosjektene når arbeidsmengden øker, for eksempel ved permisjoner, langvarig sykefravær, ferier, sesongvariasjon, uforutsigbarhet i markedet og varierende oppdragsmengde. Vi har hele kompetansespekteret tilpasset kundens og prosjektets behov. Vi er opptatt av å bruke riktig ressurs på riktig sted og til rett tid.