Kandidatvurdering

Vi kan bistå med vurdering og kvalitetssikkring av kandidater både internt og eksternt.

Noen ganger sitter man med èn eller flere kandidater man ønsker en grundigere vurdering av før en eventuell ansettelse. Spørsmål som kan dukke opp underveis er gjerne: Passer vedkommende inn i rollen eller selskapet generelt? Kanskje har det dukket opp noen punkter under intervjuprosessen som dere ønsker å se nærmere på.

Vi kan bistå med kandidatvurdering hvor vi kartlegger kandidatens grunnleggende motivasjon og interesse - som gir oss et svært godt innblikk i hva som bør være på plass for at vedkommende skal trives og lykkes i jobben.

Sammen med kunde kartlegger vi,  både essensiell og ønskelig kompetanse som er viktig i stillingen – og vurderer kandidaten opp mot kravprofil. Vi utfører en tilbakelesning og et dybdeintervju med kandidaten, og fremlegger deretter en rapport til kunde som viser kartlagt risiko med ansettelsen, samt hvilke forhold man bør være klar over.