Testing

Hvorfor benytte tester i rekrutteringsprosessen?

Vi leverer autorisert personell som kan utføre både evne- og ferdighetstester, samt yrkesrelatert personlighet- og motivasjonstester.

Hvorfor benytte tester som en del av rekrutteringsprosessen?

  • Man får mye nyttig informasjon om kandidaten
  • Økt objektivitet
  • Forenklet sammenligning
  • Kost- og tidsbesparelse
  • Redusert risiko for feil ansettelse

Vi tilbyr testing i både selekterings- og rekrutteingsprosessen, samt dersom dere ønsker å kartlegge egenskaper og kompetanse i for eksempel en avdeling.

Testbatteriet vårt er fra AON Assessment som har treffsikre, innovative og brukervennlige testverktøy til bruk i rekruttering og utvikling.