Rådgivende/Bygg

Vi har rådgivende ingeniører innen alle disipliner, samt innen byggeledelse, prosjekteringsledelse og Prosjektledelse

 • RIB (Bygg/Byggeteknikk/Brann/Bygningsfysikk)
 • RIA (Akustikk)
 • RIE (Elektroteknikk)
 • RIG (Geoteknikk/geotekniker)
 • RIM ((Ytre Miljø)
 • RIS (Sikkerhet)
 • RIV (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk; VVS)
 • RIVA (vann, avløp og overvann)
 • LARK (Landskapsarkitekt)
 • Vegplanlegger
 • Arealplanlegger

Bygningsarbeider som inpiserer et bygg