Marine

Vi har ingeniører med god kompetanse fra det maritime , samt innen prosjektledelse, og alt innen prosjektorganisasjonen

  • Ingeniører
  • Serviceingeniører
  • Dokumentkontroll/LCI
  • Innkjøp/SCM/Logistikk/kontrakt
  • Planlegging/Prosjekt – og produksjon
  • Kost/Estimering
  • HMS/QA/QC/Sikkerhet/Risk
  • Prosjektledelse

Store bølger i havet