Fornybar Energi/Kraft

Vi har ingeniører innen de fleste disipliner, samt innen prosjektledelse, engineeringsledelse, displinledelse, og alt innen prosjektorganisasjonen. Vi har også god erfaring med å rekruttere spesialister innen fornybar som for eksempel batteriteknologi, vannkraft og vindkraft. 

  • Ingeniører Sorte/Hvite disipliner
  • Dokumentkontroll/LCI
  • Innkjøp/SCM/Logistikk/kontrakt
  • Material
  • Planlegging/Prosjekt – og produksjon
  • Kost/Estimering
  • HMS/QA/QC/Sikkerhet/Risk
  • Prosjektledelse
  • Engineeringsledelse
  • Disiplinledelse

Offshore vindmøller